Dokumenta za prijem u državne domove za stare

Pre nego što počnete sa prikupljanjem dokumentacije potrebne za smeštaj u neki od državnih gerontoloških centara, potrebno je da znate da se ovo pravo ostvaruje preko nadležnog centra za socijalni rad, tj. centra za socijalni rad u gradu ili opštini gde imate prebivalište.

Dokumenta za prijem u državne domove za stare

U centru za socijalni rad ćete dobiti sve informacije o dokumentaciji potrebnoj za smeštaj, a probrojaćemo je i ovde:

 • popunjen Zahtev za smeštaj (dva primerka)
 • uverenje o državljanstvu
 • izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih (dve fotokopije) ili fotokopije izvoda iz matične knjige umrlih za bračnog druga ili presuda o razvodu braka (dva primerka)
 • očitana lična karta i zdravstvena knjižica (po dva primerka)
 • medicinska dokumentacija (nalaz specijaliste interniste, nalaz specijaliste neuropsihijatra, nalaz specijaliste pulmologa sa očitanim snimkom, nalaz specijaliste dijagnostikovane bolesti, serološke analize, HbsAg, Anti HCV, Anti HIV, vaserman analiza i TPH analiza)
 • ček od penzije za prethodni mesec (tri fotokopije) ili uverenje od PIO fonda da lice koje se smešta nije korisnik penzije
 • dokaz o posedovanju imovine – uverenje iz Katastra o vlasništvu nad nepokretnostima
 • ugovor o doživotnom izdržavanju (ako je sklopljen), ugovor o poklonu ili drugi dokazi koji su od uticaja na troškove smeštaja
 • ukoliko će razliku do pune cene smeštaja snositi neko od srodnika, potrebna je i njegova izjava u tom smislu, kao i očitana lična karta i potvrda o prihodima za poslednji kvartal
 • izjava volje osobe koja se smešta da želi smeštaj i da je saglasna da se novčana sredstva koja ostvaruje uplaćuju direktno na račun doma
 • ako je podnosilac zahteva lice pod starateljstvom, potrebno je Rešenje o starateljstvu i saglasnost staratelja za smeštaj štićenika u dom.*

Spisak potrebne dokumetacije možete naći i na sajtu Gerontološkog centra Beograd.

Ako želite da ovde uvek pronađete tačne informacije o državnim domovima za stare KLIKNITE odmah na jednu od slika ispod!

Plaćanje smeštaja

Kod plaćanja troškova smeštaja moguće su sledeće situacije:

 1. Ako potencijalni korisnik ne poseduje ništa od pokretne i nepokretne imovine, smeštaj se plaća iz budžeta Republike Srbije u potpunosti;
 2. Ako će u troškovima smeštaja budući korisnik učestvovati svojim prihodima, koji su manji od cene koštanja domskog smeštaja, razlika do pune cene smeštaja biće podmirena iz budžeta Republike Srbije;
 3. Ukoliko neko od srodnika želi da plaća punu cenu smeštaja, dokaz o pokretnoj i nepokretnoj imovini korisnika nije potreban;
 4. Ako će potencijalni korisnik u troškovima smeštaja učestvovati svojim prihodima, koji su niži od cene koštanja smeštaja, razliku do pune cene smeštaja može plaćati srodnik i
 5. Ako korisnik ostvaruje prihode veće od cene koštanja smeštaja u domu, biće naplaćena samo cena koštanja doma, a ostatak (od npr. penzije) uplaćivaće se na račun korisnika.

Ako tražite kvalitetan i siguran starački dom za sebe ili svoje najmilije sve potrebne informacije i domove za stare možete pronaći klikom na sledeće stranice:

Domovi za stare Beograd

Domovi za stare u Srbiji

VAŽNO!!!

Zašto država Srbija ne bi plaćala smeštaj za sve korisnike i koji je interes srodnika da učestvuju u troškovima smeštaja?

Ukoliko korisnik poseduje neku nekretninu ili drugu nepokretnost, a država učestvuje u troškovima njegovog smeštaja, to znači da je korisnik pre smeštaja morao da stavi hipoteku na određenoj nepokretnosti, a u korist centra za socijalni rad, odnosno Republike Srbije. Hipoteka se stavlja iz razloga da bi Rebulika Srbija, nakon prestanka smeštaja korisnika mogla da naplati ono što je plaćala za smeštaj tog korisnik, a to opet znači da će u slučaju smrti korisnika, u ostavinskom postupku ta nekretnina biti opterećena teretom hipoteke.

Odatle i interes srodnika da učestvuju u troškovima smeštaja, pored želje i naravno i zakonske obaveze.

Ako već niste, a želite da ovde uvek pronađete tačne informacije o državnim domovima za stare KLIKNITE odmah na jednu od slika ispod!

Procedura

Nakon što obradi predmet zahteva za smeštaj, centar za socijalni rad dostavlja Gerontološkom centru uput sa potrebnom dokumentacijom za smeštaj korisnika u dom.

U Gerontološkom centru sastaje se Komisija za prijem, premeštaj i otpust korisnika, koja razmatra pristigle zahteve za smeštaj. U zavisnosti od potreba budućeg korisnika, njegovog zdravstvenog stanja, slobodnih kapaciteta u domovima Ustanove, ali i izražene želje za smeštajem u odgovarajući dom,  donosi se Odluka o prijemu.

Socijalni radnik će pozvati budućeg korisnika, odnosno njegovog srodnika ili staratelja i obavestiti ga o donetoj odluci.

Smeštaj lica u dom realizuje se odmah po ukazivanju slobodnog mesta.*

Podelite tekst:

Nikola Jevtić

Autor, dipl. pravnik

*Izvor: www.ugcb.rs/dokumentacija-za-prijem-u-dom/

Subscribe
Notify of
guest
57 komentara
najnovije
najstarije
Inline Feedbacks
View all comments
57
0
Ostavite Vaš komentar.x