ZigaForm version 5.5.1

Dokumentacija potrebna za tuđu negu

Dokumentacija potrebna za tuđu negu se razlikuje u zavisnosti da li zahtev podnosite nadležnom centru za socijalni rad ili PIO fondu.

Tuđa nega je naziv koji se odomaćio u narodu, a koji se odnosi na pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica (ako se ovo pravo ostvaruje preko centra za socijalni rad) , odnosno na pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica (ako se pravo ostvaruje preko PIO fonda).

Tuđa nega je pravo koje se odnosi na zdravstveno, a ne socijalno stanje korisnika. Zakon o socijalnoj zaštiti kaže da pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ima lice kome je zbog telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna pomoć i nega drugog lica da bi zadovoljilo svoje osnovne životne potrebe.

Socijalna pomoć - Najblizi.rs - Domovi za stare

Pročitajte novi tekst:
Dokumentacija za socijalnu pomoć

Najpotpuniji vodič | Preuzmi sve obrasce

Kome se podnesi zahtev?

Kod centra za socijalni rad ćete podneti zahtev za ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica samo ako ovo pravo ne možete da ostvarite po nekom drugom osnovu. Na primer, ako ste penzioner, centar za socijalni rad nije prava adresa za ostavrivanje ovog prava.

S druge strane, ukoliko ste penzioner ili ispunjavate neki od uslova za penziju ili ste osiguranik, zahtev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica podnećete nadležnoj filijali PIO fonda.

Dokumentacija potrebna za tuđu negu - 2

Potrebna dokumentacija ako se zahtev za tuđu negu podnosi PIO fondu?

Pre svega treba da znate da potreba za pomoći i negom drugog lica postoji kada osiguranik ili korisnik penzije postane nepokretan ili ako zbog težine i prirode trajnih bolesti i bolesnog stanja nije sposoban da se samostalno kreće, niti da se sam hrani, svlači, oblači, kao i ako je slep.

Ako je podnosilac zahteva penzioner uz zahtev za priznavanje ovog prava se prilaže:

 • Original medicinske dokumentacije od lekara specijaliste o postojanju potrebe za pomoći i negom drugog lica
 • Očitana lična karta
 • Očitana zdravstvena knjižica
 • ako je podnosilac zahteva smešten u ustanovu socijalne zaštite, potrebno je proslediti naziv i adresa te ustanove

Ako je podnosilac zahteva osiguranik, pored navedene, treba priložiti i sledeću dokumentaciju:

 • Overenu fotokopiju radne knjižice
 • Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti, koje izdaje nadležni organ
 • Prijavu o povredi na radu, ukoliko je potreba za pomoći i negom drugog lica nastala kao posledica povrede na radu
 • Dokaz o već ostvarenom pravu kod drugog organa.*

Spisak ove dokumentacije, kao i informacije za ostavrivanje drugih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja možete pronaći na stranici Zavoda za socijalno osiguranje.

Koja dokumentacija je potrebna ako se zahtev za tuđu negu podnosi centru za socijalni rad?

Kod Centra je potrebno podneti sledeću dokumentaciju:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih
 2. očitanu ličnu kartu
 3. Popunjen obrazac br. 1. (popunjava ga izabrani lekar) sa propratnom lekarskom dokumentacijom i nalazom lekara specijaliste da je potrebna tuđa nega i pomoć. Dokumentacija mora biti u originalu ili overena fotokopija.
 4. očitana zdravstvena knjižica
 5. Uverenje Fonda PIO da podnosilac zahteva nije korisnik penzije ili da postupak za ostavrivanje penzije nije u toku, kao i potvrda o stanju u matičnoj evidenciji osiguranika
 6. Uverenje PIO fonda da podnosilac zahteva ovo pravo nije ostvario po drugom osnovu.
Dokumentacija potrebna za tuđu negu

Procedura

Centar za socijalni rad će zahtev sa kompletnom dokumentacijom proslediti nadležnoj filijali PIO fonda radi veštačenja. Nakon toga čekate poziv od PIO fonda, kog datuma i u koje vreme treba da se javite u PIO fond radi veštačenja. Zatim će Komisija koja je obavila veštačenje Centru dostaviti svoju Ocenu, nalaz i mišljenje. Na osnovu tog nalaza, Centar za socijalni rad donosi rešenje, na koje ukoliko ste nezadovoljni, možete izjaviti žalbu.

Šta je Uvećana tuđa nega (uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica)?

Da biste ostvarili pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, morate već biti korisnik tuđe nege, o kojoj smo gore pričali.

Ovo pravo može se ostvariti i odmah (u jednom postupku, kada zahtev podnesete preko centra za socijalni rad), pod uslovom da Komisija PIO fonda, koja obavlja veštačenje, istovremeno proceni da Vam je potrebna tuđa nega, kao i da imate telesno oštećenje u visini od 100% po jednom osnovu ili bar dva telesna oštećenja od po minimum 70%.

Da se vratimo na prvu mogućnost. Ukoliko ste već korisnik tuđe nege (bilo preko centra za socijalni rad ili preko Fonda PIO) zahtev za uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica podnosite nadležnom centru za socijalni rad sa sledećom dokumentacijom:

 • Fotokopija rešenje Fonda PIO o ostvarenom pravu na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica
 • očitana lična karta i
 • medicinska dokumentacija novijeg datuma.

Centar će Vaš zahtev sa pratećom dokumentacijom proslediti nadležnoj Komisiji PIO fonda radi veštačenja telesnog oštećenja. Kada obavi veštačenje Komisija će Centru da dostavi svoju Ocenu, nalaz i mišljenje. Na osnovu tog nalaza, u kom je navedeno da li postoji telesno oštećenje kod podnosioca zahteva i kom procentu, centar za socijalni rad donosi svoje rešenje, na koje se  može izjaviti žalba.

Klikni ispod i podeli tekst:

Nikola Jevtić

Autor, dipl. pravnik

*Izvor: www.zso.gov.rs/naknada-za-pomoc-i-negu-drugog-lica.htm

Nikola Jevtić

Autor, dipl. pravnik

*Izvor: www.ugcb.rs/dokumentacija-za-prijem-u-dom/

Pomozite nam da pomognemo drugima!

Molimo Vas da pre nego što ostavite komentar ili postavite pitanje javno podelite post ispod klikom na dugme “Share” (Podeli).

Na taj način ćete pomoći i drugima da dobiju odgovore na pitanja koja ih zanimaju.

Hvala Vam na podršci!

guest
305 komentara
najnovije
najstarije najviše glasova
Inline Feedbacks
View all comments
Dragoslav
Dragoslav
1 month ago

Moja supruga je onkološki bolesnik od 2008.god. kada je operisala Ca obe dojke, primala RT i HT, imala i frakturu L-1 pršljena.
2009.god. odstranjeni jajnici
2019.god. uočene promene na kičmi i urađena zračna terapija i tom prilikom oštećeni mokraćni kanal levog bubrega koji je sada izgubio funkciju.
2021.god. imala moždani udar koji se odrazio na govor i hod.
2022.god. urađeno plasiranje nefrostalnog katetera desnog bubrega.
2022.god. sprovedena palijativna RT predala 8 i 9 pršljena sa kompresijom kičmenog kanala.
Ista je dugogodišnji dijabetičar na insulinski terapiji.
Pitam imali li ona pravo na tuđu negu i pomoć.
Hvala na odgovoru

Nataša
Nataša
1 month ago

Poštovani,
Ako bi mogla mala pomoć, majka treba da preda dokumentaciju za tuđu negu i pomoć prikupili smo svu potrebnu dokumetaciju, sem “izjave pisane ručno” konkretno me interesuje šta treba da piše u toj izjavi, zaista nikada nisam imala susret sa ovakvim stvarima.
Hvala

Jelena
Jelena
1 month ago

Poštovani, da li se lekarska dokumentacija za podnošenje zahteva za uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć priznaje samo iz državnih lekarskih ustanova ili se može dostaviti i lekarska dokumentacija i iz privatnih lekarskih ordinacija? Inače,u pitanju je alchajmer . Hvala unapred na odgovoru

Gagiguja
Gagiguja
1 month ago

Koji je vremenski period od podnošenja do poziva?
Imao sam privremeno rešenje i blagovremeno podneo zahtev za kontrolni pregled i već dva meseca čekam poziv na pregled

Gagiguja
Gagiguja
1 month ago
Reply to  Najbliži.rs

HvalaVam na informaciji

Gagiguja
Gagiguja
1 month ago

Nikoga ne zanimaju invalidi i njihove potrebe

Tatjana
Tatjana
1 month ago
Ocena doma ili članka :
     

Poštovani, moja majka je godinama gotovo slepa, težak srčani bolesnik, dijabetičar itd. Briga o njoj je sad vec 24/7.

Razmišljamo da podnesemo zahtev za tnp ali ne znamo koja je procedura obzirom na to da je penzioner i osiguranik Srbije, a stalno prebivalište joj je u Crnoj Gori.

Molim vas za savet vezano za to kako pripremiti traženo u Crnoj Gori jer mama nije u stanju da putuje u SRB.

Hvala.

Slavica Marinković
Slavica Marinković
1 month ago
Ocena doma ili članka :
     

Poštovanje imam jedno pitanje zaova mi boluje od parkinsona u Beogradu su rekli da je sto posto invalid da li ima ona prava na tuđu negu i pomoć pošto se teško kreće i od trešena ruku jedva jede pošto smo iz Sokobanje gde ide na komisiju unapred hvala

Aleksandar
Aleksandar
1 month ago
Ocena doma ili članka :
     

Poštovanje, bratu mom mlađem kome je ustanovljen autizam, predat je zahtev i dobili smo rešenje juče da mu je odobrena tndl, medjutim rekli su ocu da će brat početi da dobija pomoć od 20.01. Zanima me da li dobija i naknadu od podnošenja zahteva? Hvala

Aleksandar
Aleksandar
1 month ago

Poštovanje, brat ima autizam, dobio je juče rešenje za tuđu negu drugog lica, rečeno je da će 20. 01 dobiti prvu uplatu. Zahtev je predat u junu, da li to znači da će dobiti sav novac od dana predaje zahteva ili samo za januar, tj decembar? Hvala

Vesna zdravković
Vesna zdravković
1 month ago

Treba da podnesem za majku koja je samo u ležećem položaju kako ja nju da dovedemo do veštaka kad je žena skroz nepokretna hvala

aleksandar radic
aleksandar radic
1 month ago
Ocena doma ili članka :
     

Postovani,interesuje me posto smo dobili odbijenicu za oca i treba da uputimo zalbu,da li postoji obrazac ili treba da je sastavi pravno lice.Posto je na komisiji za nepokretnog oca trazen izvestaj neurologa,dali se uz zalbu moze priloziti i novo pribavljena dokumentacija.Hvala

Slađana
Slađana
1 month ago

Poštovani
Majka mi je dementna i još gomilu dijagnoza. Pripadamo Opštini Surčin. Upravo prikupljam dokumentaciju za tuđu negu. Recite mi gde predajem papire. Da li to zavisi od opštine na kojoj pacijent živi. Da li sestra koja živi na Vračaru predaje u Nemanjinoj ili na N. Bgd?

Milos
Milos
1 month ago

Primao sam tudju negu zadnjih 3 godine sad mi je stglo resenje da mi je odbijen zahtev za narednu godinu.inace invalid sam 90% trajni invaliditet desne ruke.da li ima osnova za zalbu?

Djurdjica Miskovic
Djurdjica Miskovic
2 months ago

Ja sam juce obavila pregled na komisiji za tudju negu sa malom. Pa bi tela pitati da li se sad papiri vracaju centru i kolko se ceka resenje

marina
marina
2 months ago

Postovani, u koliko je odbijena zalba i kod drugostepenog organa, koji je rok da se opet podnese zahtev za tudju negu i pomoc? Da li se racuna sest meseci od dana podnosenja prvog zahteva ili od dana dobijanja resenja o odbijanju? Hvala

Jaca
Jaca
2 months ago

Postovani,korisnik dam tudje nege za dete,za par meseci istuce i interesuje me sta mi treba za obnovu istog

Biljana
Biljana
2 months ago
Ocena doma ili članka :
     

Postovani, bolujem od Multiple Skleroze, jos uvek sam radno sposobna jer obavljam posao sedeci. Ne mogu da stojim i hodam. Zanima me da li mogu da predam dokumentaciju za tudju negu? I da li cu i dalje moci da radim? Ili to ne ide iedno sa drugim? Gde nih trebala da se obratim? Unapred zahvalna.

Ana Mraovic
Ana Mraovic
3 months ago

Postovani, imam dete od 15 meseci sa daunovim sindromom. Dobili smo resenje za osnovnu tuđu negu i pomoc, a za uvecenu smo odbijeni posto po misljenju komisije nema nikakvog telesnog ostecenja. Sto je po meni nelogicno jer dete ima treci hromozom viska u genetskom kodu sto znaci da ne moze da se izleci i da je to dozivotno stanje, a kako ce taj hromozom viska da utice na njega to niko ne moze da zna… Kako se izjavljuje zalba? Pisanom formom samo ili treba jos neka dokumentacija uz to?

Biljana
Biljana
3 months ago

Poštovani,

da li se rešenje o priznavanju uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica donosi retroaktivno, od trenutka kada je utvrđeno da postoji određeni stepen telesnog oštećenja? Konkretno nakon višemesečnog čekanja na rešenje o stepenu invaliditeta od strane PIO fonda, podnela sam Centru za socijalni rad zahtev za priznavanje uvećanog dodaka za pomoć. Dobila sam rešenje čije dejstvo nije retroaktivno, kao u slučaju rešenja za tuđu negu i pomoć. Da li je u pitanju greška i ima smila podneti žalbu?

Zahvaljujem se i srdačan pozdrav.

Sasa Sovic
Sasa Sovic
3 months ago

Zivim u Somboru,zahtev za tudju negu sam predao pre 3-4 meseca,interesuje me,da li komisija izlazi kod stranke u kucu (posto sam invalid,ostao sam bez noge,i jos nemam konkretne i adekvatna pomagala za kretanje) Ako ne dolaze na kucnu adresu,kako bude stranci javljeno kada im je termin za komisiju? Hvala

305
0
Ostavite Vaš komentar.x