Blog

Ako ste u situaciji da morate da potražite dom za stare za sebe ili nekog od svojih bližnjih, verovatno se pitate kako da odaberete najbolji dom za stare...

Kada imate nameru da koristite usluge doma za stare, jedno od osnovnih pitanja je kako da platite smeštaj u domu za stare...

U ovom blogu ćete saznati šta je uvećana tudja nega i pomoć i kako da ostvarite pravo na uvećanu tudju negu. Da biste ostvarili pravo na uvećanu...

Iznos tudje nege i pomoći za januar 2023. godine je...

Da bi pojedinac ili porodica ostvarili pravo na socijalnu pomoć ne smeju da imaju...

Novčana socijalna pomoć se isplaćuje oko 20-og u mesecu, a podiže se u pošti. Potrebno je da...

Trajna ili stalna socijalna pomoć je pomoć koju pojedinac ili porodica ostvaruje tokom čitave godine, odnosno svih 12 meseci godišnje...

Uz pomoć kalkulatora za socijalnu pomoć sami možete izračunati koliko će iznositi socijalna pomoć za vas ili vašu porodicu...

Trenutno, od januara do aprila meseca 2023. godine, visina novčane socijalne pomoći iznosi...

Dokumentacija za novčanu socijalnu pomoć se podnosi kod nadležnog centra za socijalni rad. Preuzmite sve obrasce za socijalnu pomoć koji su Vam potrebni.

Obrazac zahteva za tudju negu i pomoć, koji se podnosi nadležnom centru za socijalni rad možete preuzeti klikom na link ispod.

Cena smeštaja u domu za stare zavisi od toga da li se radi o državnom ili privatnom domu, od toga kakvo je Vaše zdravstveno stanje (kojoj kategoriji korisnika pripadate), kao i kakve su Vaše želje kada je smeštaj u...

Ako niste imali prilike da studentske dane provedete u domu za studente ili ako jeste i žalite za prošlim danima, evo nove prilike kada zađete u pozne godine života...

ojava virusa COVID-19 otežala nam je život na mnogo načina. Međutim, kada je u pitanju smeštaj u dom za starija lica, procedura se nije previše zakoplikovala, te se nemojte obeshrabriti...

Smeštaj u pri­vat­ni dom za sta­re, realizuje se bez po­sre­do­va­nja cen­tra za so­ci­jal­ni rad, što znači da je postupak prijema znatno brži nego kod smeštaja u državne gerontološke centre...

Dokumentacija potrebna za tuđu negu se razlikuje u zavisnosti da li zahtev podnosite nadležnom centru za socijalni rad ili PIO fondu...

Pre nego što počnete sa prikupljanjem dokumentacije potrebne za smeštaj u neki od državnih gerontoloških centara, potrebno je da znate da se ovo pravo ostvaruje preko nadležnog centra za...