ZigaForm version 5.5.1

Blog

Blog

Obrazac zahteva za tudju negu i pomoć Obrazac zahteva za tudju negu i pomoć, koji se podnosi nadležnom centru za socijalni rad …

Cena smeštaja u domu za stare Cena smeštaja u domu za stare zavisi od toga da li se radi o državnom ili …

8 dobrih razloga za život u domu za stare Ako niste imali prilike da studentske dane provedete u domu za studente ili …

Smeštaj u dom za stare tokom pandemije virusa COVID-19 Pojava virusa COVID-19 otežala nam je život na mnogo načina. Međutim, kada je …

Dokumentacija potrebna za prijem u privatne domove za stare Smeštaj u pri­vat­ni dom za sta­re, realizuje se bez po­sre­do­va­nja cen­tra za so­ci­jal­ni …

Dokumentacija potrebna za tuđu negu Dokumentacija potrebna za tuđu negu se razlikuje u zavisnosti da li zahtev podnosite nadležnom centru za socijalni …

Dokumentacija potrebna za prijem u državne domove za stare Pre nego što počnete sa prikupljanjem dokumentacije potrebne za smeštaj u neki od …

Cena smeštaja u domu za stare zavisi od toga da li se radi o državnom ili privatnom domu, od toga kakvo je Vaše zdravstveno stanje (kojoj kategoriji korisnika pripadate), kao i kakve su Vaše želje kada je smeštaj u pitanju… Saznaj više

Mnogim starijim osobama (kao i njihovim srodnicima) jako je teško da donesu odluku o odlasku u dom za stare. I to je potpuno razumljivo! Ono što je novo i neizvesno, uvek nam unese izvesnu dozu straha i sumnje. Međutim, promene su najčešće dobre, imajte to na umu!

Šta dobijate, a šta gubite odlaskom u domSaznaj više

Pored uobičajene procedure i dokumentacije koja Vam je bila potrebna za smeštaj, sada je potrebno da osoba koja se smešta u ustanovu socijalne zaštite ima i negativan test na virus COVID-19 koji nije stariji od 72hSaznaj više

Pre nego što počnete sa prikupljanjem dokumentacije potrebne za smeštaj u neki od državnih gerontoloških centara, potrebno je da znate da se ovo pravo ostvaruje preko nadležnog centra za socijalni rad, tj. centra za socijalni rad u gradu ili opštini gde imate prebivalište… Saznaj više

Tuđa nega je naziv koji se odomaćio u narodu, a koji se odnosi na pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica (ako se ovo pravo ostvaruje preko centra za socijalni rad) , odnosno na pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica (ako se pravo ostvaruje preko PIO fonda)…. Saznaj više

Smeštaj u pri­vat­ni dom za sta­re, realizuje se bez po­sre­do­va­nja cen­tra za so­ci­jal­ni rad, što znači da je postupak prijema znatno brži nego kod smeštaja u državne gerontološke centre. Prilikom prijave, treba da popunite samo jedan obrazac gde ćete navesti svoje osnovne podatke….. Saznaj više