ZigaForm version 5.5.1

Blog

Blog

Dokumentacija za novčanu socijalnu pomoć se podnosi kod nadležnog centra za socijalni rad. Preuzmite sve obrasce za socijalnu pomoć koji su Vam potrebni.

Obrazac zahteva za tudju negu i pomoć, koji se podnosi nadležnom centru za socijalni rad možete preuzeti klikom na link ispod.

Cena smeštaja u domu za stare Cena smeštaja u domu za stare zavisi od toga da li se radi o državnom ili …

8 dobrih razloga za život u domu za stare Ako niste imali prilike da studentske dane provedete u domu za studente ili …

Smeštaj u dom za stare tokom pandemije virusa COVID-19 Pojava virusa COVID-19 otežala nam je život na mnogo načina. Međutim, kada je …

Dokumentacija potrebna za prijem u privatne domove za stare Smeštaj u pri­vat­ni dom za sta­re, realizuje se bez po­sre­do­va­nja cen­tra za so­ci­jal­ni …

Dokumentacija potrebna za tuđu negu Dokumentacija potrebna za tuđu negu se razlikuje u zavisnosti da li zahtev podnosite nadležnom centru za socijalni …

Dokumentacija potrebna za prijem u državne domove za stare Pre nego što počnete sa prikupljanjem dokumentacije potrebne za smeštaj u neki od …

Cena smeštaja u domu za stare zavisi od toga da li se radi o državnom ili privatnom domu, od toga kakvo je Vaše zdravstveno stanje (kojoj kategoriji korisnika pripadate), kao i kakve su Vaše želje kada je smeštaj u pitanju… Saznaj više

Mnogim starijim osobama (kao i njihovim srodnicima) jako je teško da donesu odluku o odlasku u dom za stare. I to je potpuno razumljivo! Ono što je novo i neizvesno, uvek nam unese izvesnu dozu straha i sumnje. Međutim, promene su najčešće dobre, imajte to na umu!

Šta dobijate, a šta gubite odlaskom u domSaznaj više

Pored uobičajene procedure i dokumentacije koja Vam je bila potrebna za smeštaj, sada je potrebno da osoba koja se smešta u ustanovu socijalne zaštite ima i negativan test na virus COVID-19 koji nije stariji od 72hSaznaj više

Pre nego što počnete sa prikupljanjem dokumentacije potrebne za smeštaj u neki od državnih gerontoloških centara, potrebno je da znate da se ovo pravo ostvaruje preko nadležnog centra za socijalni rad, tj. centra za socijalni rad u gradu ili opštini gde imate prebivalište… Saznaj više

Tuđa nega je naziv koji se odomaćio u narodu, a koji se odnosi na pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica (ako se ovo pravo ostvaruje preko centra za socijalni rad) , odnosno na pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica (ako se pravo ostvaruje preko PIO fonda)…. Saznaj više

Smeštaj u pri­vat­ni dom za sta­re, realizuje se bez po­sre­do­va­nja cen­tra za so­ci­jal­ni rad, što znači da je postupak prijema znatno brži nego kod smeštaja u državne gerontološke centre. Prilikom prijave, treba da popunite samo jedan obrazac gde ćete navesti svoje osnovne podatke….. Saznaj više