Koji su uslovi za socijalnu pomoć

Da bi pojedinac ili porodica ostvarili pravo na socijalnu pomoć ne smeju da imaju drugih nepokretnosti, osim stambenog prostora koji odgovara potrebama pojedinca, odnosno porodice (soba po članu porodice, odnosno dve sobe za lice koje ostvaruje pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu, odnosno uvećanu novčanu naknadu za pomoć i negu) i ne smeju da imaju zemljište u površini većoj od 0,5 hektara. Ovde postoji izuzetak, pa tako ako je pojedinac radno nesposoban ili su svi članovi porodice radno nesposobni mogu da imaju zemljište do 1 hektara i da ostvare pravo na socijalnu pomoć. Ovde centar pribavlja uverenje iz katastra nepokretnosti za svakog člana porodice.

Ako pojedinac ili porodica poseduju više od 0,5 hektara, odnosno 1 hektara, mogu i dalje da ostvare pravo na socijalnu pomoć, ali samo pod uslovom da centru za socijalni rad daju saglasnost za upis hipoteke na te svoje nepokretnosti.

Ako želite da ovde uvek pronađete tačne informacije o socijalnoj pomoći, kao i njen iznos KLIKNITE odmah na jednu od slika ispod!

Pojedinac ili porodica mogu da ostvare pravo ako pojedinac ili član porodice nije prodao ili poklonio nepokretnu imovinu ili se odrekao prava na nasleđivanje nepokretne imovine ili ako je protekao period u kojem bi, od tržišne vrednosti nepokretne imovine koju je prodao, poklonio ili se odrekao prava na nasleđivanje, mogao obezbeđivati pomoć.

Ovo znači da ako je neko proda njivu za isnos od 100.000 dinara, a socijalna pomoć bi toj porodici bila utvrđena u mesečnom iznosu od 10.000 dinara, taj pojedinac ili porodica ne bi mogli da ostvare pravo na novčanu socijalni pomoć u periodu od 10 meseci od dana prodaje njive, a posle toga može.

Pojedinac, odnosno član porodice ne sme da poseduje pokretnu imovinu (auto i sl.) čijim korišćenjem ili prodajom može da se obezbede sredstva u visini šestostrukog iznosa novčane socijalne pomoći koja bi pojedincu ili porodici bila utvrđena u momentu podnošenja zahteva za novčanu socijalnu pomoć.

Ovo znači da ako bi socijalna pomoć porodici ili pojedincu bila utvrđena u mesečnom iznosu od 10.000 dinara, da ne bi smeli da poseduju auto u vrednosi većoj od 60.000 dinara. I ovde postoji izuzetak, a to je da stručni radnik centra može da proceni da je taj auto porodici potreban za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba i tada se vrednost pokretne imovine ne procenjuje.  

Ako pojedinac, odnosno član porodice nije zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju može da ostvari pravo na socijalnu pomoć.

Ostali uslovi za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć

Postoje još neki uslovi koje je potrebno ispuniti, ali ovde je bitno to da ako porodica ne ispunjava uslove za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć zbog toga što njen član ne ispunjava sledeće uslove tada se pravo na novčanu socijalnu pomoć priznaje samo njenom članu ili članovima koji su nesposobani za rad.

Ako već niste, a želite da ovde uvek pronađete tačne informacije o socijalnoj pomoći, kao i njen iznos KLIKNITE odmah na jednu od slika ispod!

Ti uslovi su sledeći:

  • Svi radno sposobnih članovi porodice moraju da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica kod biroa za zapošljavanje.
  • Za svu decu koja su na školovanju moraju da se dostave uverenja iz škole da su redovni učenici.
  • Niko od radno sposobnih članova porodice ne sme da odbije ponuđeno zaposlenje, radno angažovanje na privremenim, povremenim ili sezonskim poslovima, stručno osposobljavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili osnovno obrazovanje;
  • Nikome od radno sposobnih članova porodice ne sme da prestane radni odnos njegovom voljom, njegovom saglasnošću ili njegovom krivicom, zbog disciplinske ili krivične odgovornosti, osim ako je od prestanka radnog odnosa proteklo godinu dana ili ako je po prestanku radnog odnosa nastupila nesposobnost za rad;

Ako se pojedinac ili član porodice sam stara o svom detetu sa smetnjama u razvoju pa zbog toga ne može da bude radno angažovan, ne mora da ispuni napred navedene uslove.

Ako tražite kvalitetan i siguran starački dom za sebe ili svoje najmilije sve potrebne informacije i domove za stare možete pronaći klikom na sledeće stranice:

Domovi za stare Beograd

Domovi za stare u Srbiji

Izračunajte sami visinu socijalne pomoći!

Kalkulator za socijalnu pomoć

Kompletan vodič za socijalnu pomoć

Uslovi, dokumentacija, ograničena ili trajna... apsolutno sve o tome šta je i kako ostvariti socijalnu pomoći.

Sve o socijalnoj pomoći

Podelite tekst:

Nikola Jevtić

Autor, dipl. pravnik

Subscribe
Notify of
guest
23 komentara
najnovije
najstarije
Inline Feedbacks
View all comments
23
0
Ostavite Vaš komentar.x