Koliki je iznos socijalne pomoći

Trenutno, od januara do aprila meseca 2023. godine, visina novčane socijalne pomoći iznosi:

za nosioca prava (nosilac je onaj ko podnosi zahtev) to je iznos od 10.385 dinara

za svakog punoletnog člana porodice iznosi 5.193 dinara i

za svakog maloletnog člana porodice iznosi 3.116 dinara. 

Koliku bi socijalnu pomoć Vaša porodica ostvarila izračunaćete tako što jednostavno saberete ove iznose (nosilac prava + punoletni članovi + maloletni članovi). 

Ako uzmemo za primer četvoročlanu porodicu (mama, tata i dvoje maloletne dece) visina socijalne pomoći za tu porodicu se računa ovako


Ako je mama podnosilac zahteva, ona je i nosilac prava i za nju se računa iznos od 10.385 dinara + tata (punoletan) 5.193 dinara + dete (maloletno) 3.116 dinara + dete (maloletno) 3.116 dinara = 21.810 dinara.  


Od iznosa 21.810 dinara oduzimaju se prihodi porodice i razlika je socijalna pomoć koja pripada toj porodici.  


Ako su ti prihodi veći od ovog iznosa ta porodica neće moći da ostvari pravo na socijalnu pomoć. 


Ako su prihodi manji onda će ova porodica da ostvari pomoć. 


Znači, ako tata radi i zarađuje 40.000 dinara, onda su prihodi porodice veći od socijalne pomoći koja bi pripala ovakvoj porodici i ta porodica neće moći da ostvari ovo prava. 


S druge strane ako, na primer, tata radi neke povremene poslove i zarađuje 10.000 dinara mesečno onda će ta porodica da ostvari pravo na socijalnu pomoć u iznosu od (21.810 – 10.000) = 11.810 dinara

Izračunajte sami visinu socijalne pomoći!

Kalkulator za socijalnu pomoć

Kompletan vodič za socijalnu pomoć

Uslovi, dokumentacija, ograničena ili trajna... apsolutno sve o tome šta je i kako ostvariti socijalnu pomoći.

Sve o socijalnoj pomoći

Podelite tekst:

Nikola Jevtić

Autor, dipl. pravnik

guest
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments
guest
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments
0
Ostavite Vaš komentar.x