Dokumenta za prijem u privatne domove za stare

Smeštaj u pri­vat­ni dom za sta­re, realizuje se bez po­sre­do­va­nja cen­tra za so­ci­jal­ni rad, što znači da je postupak prijema znatno brži nego kod smeštaja u državne gerontološke centre.

Dokumentacija potrebna za prijem u privatne domove za stare

Potrebna dokumentacija

Dokumentacija potrebna za prijem u pri­vat­ni dom za sta­re je zaista minimalna.

Prilikom prijave, treba da popunite samo jedan obrazac gde ćete navesti svoje osnovne podatke.

Uz taj obrazac potrebno je priložiti još samo:

  • očitanu ličnu kartu
  • očitanu zdravstvenu knjižicu i
  • medicinsku dokumentaciju (ukoliko je imate).

Ukoliko je lice koje se smešta u dom pod starateljstvom, prilikom smeštaja, njegov staratelj, obavezno mora da priloži i rešenje o starteljstvu nadležnog centra za socijalni rad. Uz re­še­nje se pri­la­že i pret­hod­na sa­gla­snost or­ga­na sta­ra­telj­stva da je sme­štaj u kon­kret­ni pri­vat­ni dom u naj­bo­ljem in­te­re­su ko­risnika/štićenika.

 

Ako tražite kvalitetan i siguran starački dom za sebe ili svoje najmilije sve potrebne informacije i domove za stare možete pronaći klikom na sledeće stranice:

Domovi za stare Beograd

Domovi za stare u Srbiji

Kako pronaći privatni dom koji najbolje odgovara potrebama korisnika

U Srbiji postoji više od 200 licenciranih privatnih domova za stara lica. Kako biste pronašli dom koji najbolje odgovara potrebama korisnika, morate biti spremni da potrošite puno vremena u pretraživanju domova na internetu, a kako biste došli do svih informacija koju su Vam potrebne.

Na sreću, na sajtu Najbliži.rs, možete posetiti stranicuPrivatni domovi za stare“, gde ćete na jednom mestu naći domove sa svim potrebnim informacijama (lokacija, ambijent, cena, telefon, ocena korisnika i dr.), tako da ćete za kratko vreme pronaći i uporediti sve privatne domove na željenoj lokaciji.

Podelite tekst:

Nikola Jevtić

Autor, dipl. pravnik

Subscribe
Notify of
guest
8 komentara
najnovije
najstarije
Inline Feedbacks
View all comments
8
0
Ostavite Vaš komentar.x